Quant costa l'examen ACTIC?

Segons el nivell que es vulgui realitzar. En principi, la taxa per a cada un dels certificats és:

 • Bàsic: 15 €
 • Mitjà: 20 €
 • Avançat: 25 €
   

Però has de saber que pots obtenir un descompte si:

 • Fas el tràmit telemàticament (10%)

i/o

 • Ets família nombrosa de categoria general (30%)
 • Ets família nombrosa de categoria especial (50%).
 • I que et sortirà gratis si ets una persona:
 • Amb una discapacitat d'un 33% o superior,
 • Desocupat
 • Jubilat
   

En aquest cas, perquè se't s'apliqui la bonificació, l'hauràs d'acreditar enviant la informació a l'Oficina Gestora de l'ACTIC.
 

Per pagar la taxa, els sistemes establerts són mitjançant:

 • Targeta bancària, de crèdit o de dèbit: a través del portal ACTIC en el moment de formalitzar la sol.licitud.
 • En efectiu: l'ingrés en efectiu s'efectua en el període d'un mes mitjançant la presentació d'una carta de pagament, que facilita el portal ACTIC o l'Oficina Gestora, a partir de la data de presentació de la sol licitud.


Taules resum de taxes del examen ACTIC

Imports de la taxa ACTIC Nivell Bàsic 

Concepte

Descompte (%)

Import

Taxa sense bonificacions, ni excepcions (Usuari estàndard)

0

15.15 €

Excepcions

Discapacitat >= 33%

100

0.00 €

Desocupat

100

0.00 €

Jubilat

100

0.00 €

Bonificacions

Tramit telemàtic

10

13.65 €

Familia nombrosa categoria general i tramit telemàtic

40

9.10 €

Familia nombrosa categoria especial i tramit telemàtic

60

6.10 €

Familia monoparental categoria general i tramit telemàtic

40

9.10 €

Familia monoparental categoria especial i tramit telemàtic

60

6.10 €

 

Imports de la taxa ACTIC Nivell Mitjà 

Concepte

Descompte (%)

Import

Taxa sense bonificacions, ni excepcions (Usuari estàndard)

0

20.20 €

Excepcions

Discapacitat >= 33%

100

0.00 €

Desocupat

100

0.00 €

Jubilat

100

0.00 €

Bonificacions

Tramit telemàtic

10

18.20 €

Familia numerosa categoria general i tramit telemàtic

40

12.15 €

Familia numerosa categoria especial i tramit telemàtic

60

8.10 €

Familia monoparental categoria general i tramit telemàtic

40

12.15 €

Familia monoparental categoria especial i tramit telemàtic

60

8.10 €

 

Imports de la taxa ACTIC Nivell Avançat

Concepte

Descompte (%)

Import

Taxa sense bonificacions, ni excepcions (Usuari estàndard)

0

25.25 €

Excepcions

Discapacitat >= 33%

100

0.00 €

Desocupat

100

0.00 €

Jubilat

100

0.00 €

Bonificacions

Tramit telemàtic

10

22.75 €

Família nombrosa categoria general i tramit telemàtic

40

15.15 €

Família nombrosa categoria especial i tramit telemàtic

60

10.10 €

Família monoparental categoria general i tramit telemàtic

40

15.15 €

Família monoparental categoria especial i tramit telemàtic

60

10.10 €

Taules actualitzades amb data 15-09-2011 per la Generalitat.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION