Enllaços d'interès

  • Imprimeix
link-actic

ACTIC
L'ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Aquest certificat és expedit per la Generalitat de Catalunya.

link-tripartita

Fundació Tripartita
Fundació Tripartita per a la Formació en l'Ocupació, adscrita al sector públic estatal. Centre de referència de la Formació per a l'Ocupació a Espanya. Conté informació sobre la seva estructura i activitats. Ofereix la possibilitat de descarregar documents i aplicacions relacionats amb les convocatòries d'ajuts per a la realització de cursos de formació per a treballadors.

link-feinaactiva

Portal Feina Activa
Portal Feina Activa de la Generalitat de Catalunya. Facilita l'accés dels candidats a les ofertes de treball i la recerca i selecció de personal a les empreses i autònoms.

link-soc

Portal Oficina de treball
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). El SOC és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de Treball. El SOC emmarca la seva actuació en l'Estratègia Europea sobre el Treball i en els plans nacionals sobre treball de l'Estat.

link-europa

Fons Social Europeu
El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument financer de la Unió Europea (UE) per fomentar l'ocupació en els Estats membres i promoure una major cohesió econòmica i social.

link-gencat

Generalitat de Catalunya
Web oficial de la Generalitat de Catalunya, el punt de referència per a la gent de Catalunya i de tot el món que vol informar-se sobre els organismes, les actuacions i els serveis de la Generalitat.

link-yoriento

Yoriento
Blog sobre orientació professional, recerca de feina, ocupació 2.0, productivitat personal, coaching, psicologia a l'empresa, networking i recursos humans a internet ...

link-applus

Applus+
Applus+ és una companyia líder en assaig, inspecció, certificació i serveis tecnològics, amb presència en els 5 continents i en més de 25 sectors d'expansió. Applus + té com a objectiu esdevenir un referent global tecnològic per a l'avaluació de la conformitat i referent específic en l'àmbit de l'enginyeria de productes i processos.

link-pge

Office PGE
Amb Office PGE s'obre una nova forma de treballar en l'Empresa. Per primera vegada els documents (Factures, Albarans, Comandes etc.) Són tractats com a objectes, el que significa que es poden copiar, enganxar, duplicar i manipular amb tota llibertat com un objecte de Microsoft Office.