Formación empresas

  • Imprimeix

Financiament de la formació
mitjançant bonificacions

El nostre centre disposa d'un Departament d'Empreses que estudia les necessitats de formació de les empreses, dissenya els plans de formació a la seva mida i prepara cursos especials de reciclatge professional i de formació contínua per a empreses i treballadors.

Pretenem ajudar-los a planificar les accions formatives que necessiten per als seus treballadors. Som centre proveïdor de formació autoritzat per la Fundació Tripartita per a l'Ocupació (abans FORCEM) per a la gestió de Plans de Formació Individuals i Agrupats del nou sistema de Formació Professional Contínua a les Empreses.

La  Fundació Tripartita per a la Formació en l'Ocupació, pertanyent al sector públic estatal, és un dels òrgans que componen l'estructura organitzativa i de participació institucional del subsistema de formació professional per al'ocupació. Té caràcter tripartit i està constituïda per l'Administració Pública i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

Els recursos que financen el subsistema de formació professional per al'ocupació procedeixen de la recaptació de la quota de formació professional que realitza la Seguretat Social, dels ajuts del Fons Social Europeu i de les aportacions específiques establertes en el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

La formació adreçada als treballadors té per objecte proporcionar els coneixements i pràctiques adequades als requeriments del mercat de treball ia les necessitats de formació de les empreses, contribuint a la seva promoció i integració social ia la competitivitat de les empreses.

Codelta Formació ha constituït una Agrupació d'Empreses, en la qual actua com a responsable de l'organització i gestió de la formació contínua, per tal de facilitar la formació a totes les empreses que decideixen adherir-se a l'agrupació.

Codelta Formació actuarà com a Entitat Organitzadora. Això implica que les entitats o empreses que vulguin participar en una o diverses de les accions formatives concretes han de signar l'annex de "Adhesió al Conveni d'Agrupació d'Empreses".

A través d'aquest nou sistema que va entrar en vigor el 2004.01.01, totes les empreses poden bonificar les despeses de formació dels seus treballadors de les quotes de la Seguretat Social a través dels butlletins de cotització.
 

Alguns dels cursos per a empreses impartits per Codelta:

  • Anglès
  • Comptabilitat avançada
  • Gestió de morositat
  • Ofimàtica (diferents nivells)


* Disponible per a treballadors d'empreses situades en territori espanyol.


Aprofiti la possibilitat que ofereix la formació contínua bonificada o de demanda, ja que aquesta permet a totes les empreses i als seus treballadors:

  • Realitzar una formació "a la carta" (sigui quina sigui la grandària de l'empresa, activitat o ubicació);
  • Triar quina formació han de realitzar els seus treballadors;
  • Com, quan i quins continguts ha de tenir aquesta formació;
  • I sempre dins l'any natural en curs i en base al seu crèdit de formació;