Creació y Gestió d'Empreses: Autoocupació

Objectius

L'alumne coneixerà a través dels diferents Mòduls del Curs les diferents àrees de la gestió empresarial, el que li permetrà crear, desenvolupar i controlar la seva pròpia empresa de la manera més eficient, aconseguint un estimat grau d'especialització que li facilitarà la recerca i desenvolupament de noves oportunitats de negoci davant el Macro-mercat derivat de la Unió Econòmica i Monetària.

El nivell acadèmic o de coneixements generals de l'alumne per iniciar el Curs han de ser:

 • Batxillerat o nivell equivalent.
 • Coneixements informàtics a nivell d'usuari.

 

Què aprendràs?

A través dels Mòduls d'aquest, aprendràs mitjançant una formació teòrica i pràctica com exercir la professió de la Gestió d'una empresa, bé com a professional autònom o com a empleat acreditant els coneixements i habilitats per desenvolupar-te en l'àmbit econòmic-financer i comptable; fiscal ; matèria laboral; màrqueting i vendes, gestió de qualitat i en la prevenció de riscos laborals.
 

Mòduls del Curs i els seus objectius:

- Constitució d'una empresa i el Pla d'Empresa

Facilitar, tant a aquelles persones que es troben en situació de crear el seu propi negoci com als que, ja superada aquesta fase de creació, projecten realitzar canvis en la seva situació jurídica, la informació adequada que possibiliti aquestes accions.

- Tècniques economicofinanceres i comptables

Adquirir els coneixements necessaris en tot el relacionat amb l'àrea comptable, perquè la comptabilitat de l'empresa es porti de manera correcta i permeti l'obtenció de dades fiables que reflecteixi la veritable situació economicofinancera i patrimonial de la mateixa. Conèixer les tècniques d'anàlisi concretes que permetin diagnosticar la situació actual de l'empresa així com la seva possible evolució futura, i estar en disposició d'aplicar les eines necessàries per controlar i millorar aquesta situació.

- Gestió fiscal

L'objectiu d'aquest mòdul és que els participants apliquin els processos i tècniques relatives a la presentació i tràmit de les diferents declaracions / liquidacions d'impostos, respectant el marc jurídic fiscal en què es desenvolupa l'activitat empresarial.

- Gestió laboral

Conèixer els tràmits a seguir, a l'hora d'iniciar l'activitat d'una empresa, en matèria laboral per gestionar tot el referent al rebut de salaris, situacions d'incapacitat temporal, maternitat, atur parcial, assegurances socials, retencions, relacions contractuals, convenis col•lectius , indemnitzacions, permisos, etc ..., i elaborar tots els documents oficials referits a l'àrea laboral.

- Màrqueting i vendes

Elaborar un pla de màrqueting d'una empresa, identificar una oportunitat de negoci, quin ha de ser el producte a vendre i amb quin preu, quina eficàcia té la publicitat, les millors tècniques de promoció d'un producte i la seva òptima estratègia de distribucions, amb el finalitat última d'augmentar les vendes i millorar els resultats de l'empresa.

- Gestió de la qualitat

L'objectiu d'aquest mòdul és que els participants adquireixin els coneixements necessaris sobre gestió de qualitat i la seva importància com a eina de gestió empresarial. Al llarg del mòdul manejarà els diferents documents d'un sistema de qualitat i serà capaç d'elaborar i implantar aquests documents.

- Prevenció de riscos laborals

Interpretar tant la Llei com el Reglament que regulen la prevenció de riscos laborals, valorar els diferents riscos en cada lloc de treball, disminuir al mínim les possibilitats d'accidents de treball i malalties professionals, realitzar un Pla de Prevenció per a una empresa i actuar en cas d'emergència.
 

Horitzons Professionals

Et detallem a continuació alguna de les activitats professionals, ja sigui iniciant la teva pròpia empresa o com a empleat en empreses privades o públiques a les quals pots optar una vegada hagis realitzat el Curs de Creació i Gestió d'Empreses. autoocupació:

 • Autònom independent.
 • Especialista en Comptabilitat i Compres.
 • Empleat amb funcions en les àrees administrativa, comercial, màrqueting, recursos humans.
   

Temari

A través dels diferents Mòduls d'aquest Curs s'impartirà la teòrica i es realitzaran les pràctiques corresponents sobres els següents temes:

 • Situació economicofinancera i patrimonial de l'empresa.
 • Tècniques d'anàlisi per diagnosticar la situació empresarial.
 • Tècniques per a la tramitació de les diferents declaracions / liquidacions d'impostos.
 • Tràmits a seguir en matèria laboral.
 • Elaboració d'un complet Pla de Màrqueting.
 • Coneixements de gestió de qualitat i la seva importància com a eina de gestió empresarial.
 • Interpretar tant la Llei com el Reglament que regulen la prevenció de riscos laborals.
   

Preu del Curs

Gratuït. Subvencionat.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION