Dissenyador Web y Multimedia

Objectius

L'alumne serà capaç de dissenyar i mantenir llocs web amb eines d'última generació, així com, crear, programar, gestionar aplicacions multimèdia i productes interactius.
 

Què aprendràs?

La realització d'aquest CURS té la finalitat de preparar-te per l'obtenció el CERTIFICAT OFICIAL del Servei d'Ocupació de CATALUNYA (SOC).

A través dels MÒDULS d'aquest, aprendràs mitjançant una formació tant teòrica com pràctica com dissenyar i mantenir llocs web, així com crear, programar, gestionar aplicacions multimèdia i productes interactius.

El nivell acadèmic o de coneixements generals de l'alumne per iniciar el CURS han de ser:

 • Cicle formatiu de grau mitjà o FP-I, preferentment en la branca d'Informàtica.
 • E.S.O. o equivalent.
 • Nivell professional o tècnic: Preferiblement coneixements bàsics d'Informàtica.
   

MODULS del Curs i els seus objectius:

- La estructura de la interfície i els elements de disseny web i multimèdia.

Dissenyar la estructura de la interfície, identificant els elements de disseny apropiats en funció de la finalitat dels mateixos i del suport de sortida previst.

- Disseny i implementació de la estructura de un lloc web.

Dissenyar i implementar la estructura de un lloc Web utilitzant llenguatges de programació i editors de pàgines Web.

- Tractament informatitzat d'imatges.

Dissenyar i modificar imatges utilitzant una aplicació informàtica, optimitzant en base a la estructura i al Suport específic de sortida.

- Programació de dissenys interactius i animacions multimèdia.

Crear i programar dissenys interactius i animacions multimèdia.
 

Horitzons Professionals

Et detallem a continuació alguna de les activitats professionals a les que podràs optar un cop hagis realitzat el Curs Dissenyador Web i multimèdia:

 • Analista/Progbrancador.Net Entorno Web.
 • Desenvolupador Frontend.


Temari

A través dels diferents MODULS de este CURS se impartirà la teòrica i es realitzaran les practiques corresponents sobres los següents temes:

 • Disseny de la estructura de la interfície.
 • Disseny i implementació de la estructura de un lloc Web mitjançant llenguatges de programació i editores de pàgines Web.
 • Disseny, modificació, optimització de imatges en base a la estructura de sortida.
 • Crear i programar dissenys interactius i animacions multimèdia.
   

Preu del Curs

Gratuït. Subvencionat.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION