Informàtica d'Usuari

Objectius

L'alumne serà capaç de manejar les eines ofimàtiques (processador de textos, full de càlcul, bases de dades i presentacions gràfiques), i Internet, comprenent la seva estructura i funcionament, així com dissenyar i implementar una xarxa d'àrea local senzilla.
 

Què aprendràs?

La realització d'aquest CURS té la finalitat de preparar-te per l'obtenció el CERTIFICAT OFICIAL del Servei d'Ocupació de CATALUNYA (SOC).

A través dels MÒDULS d'aquest, aprendràs mitjançant una formació tant teòrica com pràctica a utilitzar totes les eines que sustenten un ordinador denominades ofimàtiques. Així podràs editar qualsevol tipus de text; realitzar càlculs i fórmules que et serveixin per a qualsevol anàlisi; desenvolupar i implementar mitjançant un disseny inicial una xarxa d'ús local.
 

MODULS del Curs i els seus objectius:

- Introducció a l'ordinador i perifèrics.

Identificar els elements que configuren els equips per realitzar les operacions bàsiques d'un sistema operatiu.

- Iniciació a la transmissió de dades.

Comprendre els principis de transmissió de dades i la seva aplicació en les xarxes d'equips informàtics, així com, dissenyar i implementar una xarxa d'àrea local senzilla d'acord amb les característiques de l'entorn.

- Processador de textos.

Manejar una de les aplicacions informàtiques més actuals per al tractament de textos.

- Full de càlcul.

Manejar una de les aplicacions informàtiques més actuals de full de càlcul.

- Bases de dades.

Manejar una de les aplicacions informàtiques més actuals de base de dades.

- Presentacions gràfiques.

Utilitzar una de les aplicacions informàtiques més actuals de presentacions gràfiques.

- Iniciació a internet.

Instal•lar i configurar una connexió d'accés a Internet per aprendre a utilitzar els seus principals serveis.
 

Horitzons Professionals

Et detallem a continuació alguna de les activitats professionals a les quals podràs optar un cop hagis realitzat el Curs d'Informàtica d'usuari:

 • Secretària
 • Administratiu / a en qualsevol Departament d'una empresa.
   

Temari

A través dels diferents MÒDULS d'aquest CURS s'impartirà la teòrica i es realitzaran les pràctiques corresponents sobres els següents temes:

 • Configuració d'un equip informàtic.
 • Transmissió de dades i la seva aplicació en les xarxes d'equips informàtics
 • Maneig de Processador de textos.
 • Maneig de Fulla de Càlcul.
 • Maneig de base de dades.
 • Maneig d'aplicacions de presentació de gràfics.
 • Instal•lació i configuració de connexió a Internet.
   

Preu del Curs

Gratuït. Subvencionat.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION