Programador d'Aplicacions Informàtiques


Objectius

Desenvolupar i / o adaptar aplicacions informàtiques basades en els sistemes informàtics i en les tècniques d'anàlisi i programació més usuals, amb la finalitat d'automatitzar diferents problemàtiques de la gestió empresarial.
 

Què aprendràs?

La realització d'aquest CURS té la finalitat de preparar-te per l'obtenció el CERTIFICAT OFICIAL del Servei d'Ocupació de CATALUNYA (SOC).

A través dels MÒDULS d'aquest, aprendràs mitjançant una formació tant teòrica com pràctica bé a desenvolupar aplicacions informàtiques i / o adaptar les existents en una instal•lació, basant-se tot això en les tècniques d'anàlisi i programació més usuals.

El nivell acadèmic o de coneixements generals de l'alumne per iniciar el CURS han de ser:

 • FP II especialitat informàtica, BUP amb coneixements d'informàtica bàsica, persones que acreditin una experiència en el sector.
   

MODULS del Curs i els seus objectius:

- Arquitectura d'ordinadors.

Conèixer els elements que conformen el programari de base d'un ordinador i els sistemes operatius, així com els tipus i les característiques diferenciadores dels llenguatges de programació.

- Metodologies d'anàlisi.

Aplicar les tècniques bàsiques per realitzar l'anàlisi d'un problema per mitjà de diagrames de flux o pseudo codi i traduir-lo a una estructura capaç de ser interpretada per qualsevol llenguatge de programació, com a pas previ a la codificació.

- Mètodes i llenguatges de programació.

Aplicar les metodologies de programació i confeccionar programes en llenguatges de programació usuals. Elaborar la documentació tècnica i manual d'usuari.

- Comunicacions, xarxes i sistema multimèdia.

Conèixer els conceptes i les tècniques emprades en les comunicacions de dades, els entorns de xarxa i els sistemes multimèdia.

- Control de projectes i gestió empresarial.

Realitzar el disseny, la planificació i el control del desenvolupament d'un projecte informàtic.

- Manteniment d'aplicacions.

Realitzar el manteniment de programes corregint errors i implementats amb possibles millores.
 

Horitzons Professionals

Et detallem a continuació alguna de les activitats professionals a les quals podràs optar un cop hagis realitzat el Curs Programador d'Aplicacions Informàtiques:

 • Tècnic / a Programador Informàtic / a General
 • Programador.Net
 • Tècnic auxiliar d'explotació.
   

Temari

A través dels diferents MÒDULS d'aquest CURS s'impartirà la teòrica i es realitzaran les pràctiques corresponents sobres els següents temes:

 • Elements del programari, sistemes operatius i llenguatges de programació.
 • Tècniques d'anàlisi d'un problema mitjançant diagrames de fluxos.
 • Confeccionar programes i elaborar manuals funcionals per als usuaris.
 • Conceptes i tècniques en les comunicacions de dades, els entorns de xarxa i els sistemes multimèdia.
   

Preu del Curs

Gratuït. Subvencionat.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION