Cursos d'informàtica

  • Imprimeix

En un món laboral canviant la formació és primordial tant per a aquelles persones que busquen feina com per a aquelles altres que disposen d'ell. Per mantenir competitius és important una actualització de coneixements i marcar nous objectius que reforcin el perfil professional.

En l'àmbit laboral actual, la informàtica i internet s'han convertit en eines indispensables en qualsevol treball. El desconeixement d'aquestes àrees, suposa una de les barreres laborals més importants a l'hora de progressar professionalment.

Aprèn amb Codelta, d'una manera pràctica, a utilitzar les eines necessàries amb un servei personalitzat.

Domina aquest àmbit i podràs créixer en el teu treball.

L'èxit dels nostres alumnes és el nostre èxit. Tots els nostres esforços estan dirigits cap a aquesta meta.

En Codelta disposem d'un ampli programa de cursos d'Informàtica i diferents nivells per a una millor adaptació a les necessitats dels nostres alumnes.

  • Cursos complets sobre una matèria determinada per arribar a obtenir un coneixement professional de la mateixa.
  • Cursos bàsics d'Iniciació per a aquells que no han treballat amb el programa o disposen d'un coneixement molt limitat.
  • Cursos Avançats per a usuaris habituals del programa que no han aprofundit en les qüestions més professionals.
  • Cursos d'Actualització per a aquells usuaris que fa algun temps que no treballen amb el programa i necessiten refrescar la memòria, o bé, treballen amb versions antigues i necessiten posar-se al dia sobre un programa en concret.